Archive for Grudzień, 2013

Edukacja w Polsce

System edukacji w Polsce po ostatniej reformie rozdzielającej „stary” model szkoły podstawowej na dwie części wydaje się przynosić rzeczywiste korzyści. Ścieżka nauki młodego człowieka jest bardziej określona, co pozwala na większą kontrolę poziomu wiedzy ucznia. Wydaje się, że w tamtejszych zmianach jest więcej zalet, aniżeli wad dostrzeganych niezmiennie przez grupę sceptyków.

Pomimo zawirowań wokół modernizacji polskiego szkolnictwa, rodzima edukacja jest na wysokim poziomie, który niejednokrotnie przewyższa inne kraje. Naukę rozpoczyna się już na etapie przedszkolnym i dalej obejmuje szkołę podstawową, gimnazjalną, średnią (liceum, technikum, zawodówka), a także szkolnictwo wyższe w bardzo szerokiej ofercie.

StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.