Terapia dysleksji

Według różnych badań dysleksja, czyli problem z nauką pisania oraz czytania może dotyczyć nawet kilkunastu procent ludzi. Może ona przybierać bardziej konkretne formy np. dysortografii, dysgrafii czy dyskalkulii. Dysfunkcji tej niestety nie można wyleczyć, ale Terapia dysleksji rozpoczęta u jak najmłodszych dzieci może przynieść bardzo dobre efekty i pomóc im w nauce oraz późniejszym funkcjonowaniu w życiu. Ćwiczenia na dysleksję mają na celu aktywizowanie dziecka do pisania i czytania poprzez zabawę i wpływanie na rozwój jego zdolności j językowych. Uzupełnieniem terapii są ćwiczenia doskonalące wzrok, słuch, motorykę, zręczność, orientację w przestrzeni oraz koordynację ruchową dziecka. Różnorodne ćwiczenia dla dyslektyków dostępne są w Internecie, co umożliwia systematyczną pracę z dzieckiem o dogodnej porze w warunkach domowych.

Edukacja w Polsce

System edukacji w Polsce po ostatniej reformie rozdzielającej „stary” model szkoły podstawowej na dwie części wydaje się przynosić rzeczywiste korzyści. Ścieżka nauki młodego człowieka jest bardziej określona, co pozwala na większą kontrolę poziomu wiedzy ucznia. Wydaje się, że w tamtejszych zmianach jest więcej zalet, aniżeli wad dostrzeganych niezmiennie przez grupę sceptyków.

Pomimo zawirowań wokół modernizacji polskiego szkolnictwa, rodzima edukacja jest na wysokim poziomie, który niejednokrotnie przewyższa inne kraje. Naukę rozpoczyna się już na etapie przedszkolnym i dalej obejmuje szkołę podstawową, gimnazjalną, średnią (liceum, technikum, zawodówka), a także szkolnictwo wyższe w bardzo szerokiej ofercie.

StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.