Archive for the ‘Edukacja’ Category

Terapia dysleksji

Według różnych badań dysleksja, czyli problem z nauką pisania oraz czytania może dotyczyć nawet kilkunastu procent ludzi. Może ona przybierać bardziej konkretne formy np. dysortografii, dysgrafii czy dyskalkulii. Dysfunkcji tej niestety nie można wyleczyć, ale Terapia dysleksji rozpoczęta u jak najmłodszych dzieci może przynieść bardzo dobre efekty i pomóc im w nauce oraz późniejszym funkcjonowaniu w życiu. Ćwiczenia na dysleksję mają na celu aktywizowanie dziecka do pisania i czytania poprzez zabawę i wpływanie na rozwój jego zdolności j językowych. Uzupełnieniem terapii są ćwiczenia doskonalące wzrok, słuch, motorykę, zręczność, orientację w przestrzeni oraz koordynację ruchową dziecka. Różnorodne ćwiczenia dla dyslektyków dostępne są w Internecie, co umożliwia systematyczną pracę z dzieckiem o dogodnej porze w warunkach domowych.

Różnice między szkołami prywatnymi i publicznym

black-book-in-row-isolated-1360030-m

Od wielu lat trwa nieprzerwana batalia pomiędzy zwolennikami szkół prywatnych i państwowych, którzy starają się pokazać, że ich system jest o wiele lepszy, oparty na bogatszym zakresie wiedzy, a także pozwalający na jej dodatkowe zgłębianie.Obiektywnie rzecz ujmując, każda z tych placówek ma swoje niepodważalne atuty, ale można się też w nich doszukać pewnych niedogodności.

Pierwszą różnicą, którą można zauważyć jest oczywiście system finansowania, który w przypadku szkół prywatnych jest oparty o czesne, a także – w zależności od rodzaju szkoły – dotowane z budżetu gminy lub państwa. Z kolei szkoły państwowe, czyli publiczne, w całości są finansowane ze środków budżetu państwa. Te różnice są oczywiste, ale zanim dokona się oceny należy skupić się na aspekcie głównym jakim jest edukacja. Z racji większych możliwości finansowych niejednokrotnie szkoły niepubliczne posiadają większy zakres dodatkowych zadań. Realizowany program jest bliźniaczy w obu typach szkół, ale możliwości przeprowadzenia niektórych zajęć mogą znacznie odbiegać od siebie.

StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.