Różnice między szkołami prywatnymi i publicznym

Free-Photos / Pixabay

black-book-in-row-isolated-1360030-m

Od wielu lat trwa nieprzerwana batalia pomiędzy zwolennikami szkół prywatnych i państwowych, którzy starają się pokazać, że ich system jest o wiele lepszy, oparty na bogatszym zakresie wiedzy, a także pozwalający na jej dodatkowe zgłębianie.Obiektywnie rzecz ujmując, każda z tych placówek ma swoje niepodważalne atuty, ale można się też w nich doszukać pewnych niedogodności.

Pierwszą różnicą, którą można zauważyć jest oczywiście system finansowania, który w przypadku szkół prywatnych jest oparty o czesne, a także – w zależności od rodzaju szkoły – dotowane z budżetu gminy lub państwa. Z kolei szkoły państwowe, czyli publiczne, w całości są finansowane ze środków budżetu państwa. Te różnice są oczywiste, ale zanim dokona się oceny należy skupić się na aspekcie głównym jakim jest edukacja. Z racji większych możliwości finansowych niejednokrotnie szkoły niepubliczne posiadają większy zakres dodatkowych zadań. Realizowany program jest bliźniaczy w obu typach szkół, ale możliwości przeprowadzenia niektórych zajęć mogą znacznie odbiegać od siebie.